Please, flip your device!

Kia Sorento

Thumb car manuf 3

Kia Sorento to be Assembled at New Plant in Kazakhstan